ARHIVA FOTOGRAFICĂ ȘI ISTORIA ÎN TRANSFORMARE
05.12.2018 - 10.02.2019
Artist: Ștefan Sava

Design expozițional: Attila Kim
Expoziția care prezintă o primă selecție de imagini din arhiva fotografică a lui Mihai Oroveanu pune în lumină una dintre multiplele traiectorii ce pot fi parcurse luând în considerare dimensiunea ei istorică. Această expoziție-montaj se concentrează asupra unei iconografii-tip care însoțește momentele de convulsie istorică: reprezentări ale mulțimilor și ale diverselor tipuri de colectivități privite prin filtrul dispozitivului – deloc inocent sau desprins de condiționări sociale, politice și culturale – al fotografiei. În aceeași măsură în care publicul este invitat să privească imagini ale unor momente-cheie care pot constitui tot atâtea secvențe ce alimentează mecanismul de construcție și deconstrucție a identității naționale, acest demers caută să evidențieze și felul în care fotografia a fost mobilizată pentru a facilita multiple tipuri de reprezentări. De la documentarea unor parade militare sau a unor demonstrații orchestrate politic până la captarea unor momente de genuină efuziune colectivă, mediul fotografic este un vehicul prin care sfera sensibilului și sfera publică se intersectează într-un mod lipsit de echivoc. Orice imagine în care apar mulțimi de oameni – comunicând, de pildă, importanța istorică a unui eveniment sau legitimând un regim politic prin înscenări colective menite să confere naturalețe și spontaneitate ideii de „popor” – vorbește indirect despre constituirea și limitele spațiului public, despre rolul aparatului mediatic în a defini ceea ce este susceptibil de a deveni vizibil și încărcat cu forța de a pătrunde în conștiința colectivă.

O miză centrală a expoziției de față este de a aduce în atenția publicului diversele tipuri de suport care formează corpul acestei arhive. Tocmai de aceea s-a optat cel mai adesea pentru păstrarea materialelor în forma lor existentă: cu câteva excepții, expoziția cuprinde diapozitive, martori, printuri deja existente, albume fotografice. Alegerea de a nu mări multe din imaginile expuse – solicitând o mai mare atenție din partea publicului pentru a fi descifrate – exprimă și intenția de a aborda această arhivă ca pe un material de studiu, făcând evident efortul de parcurgere și analizare a ei, care se află abia la început. Totodată, această deliberată incompletitudine denotă și faptul că nu se urmărește în mod expres construcția unor narațiuni care să aspire la autoritatea de a oglindi istoria națională prin intermediul imaginilor, ci e vizată mai degrabă alcătuirea unor montaje în care nu este favorizat un singur traseu interpretativ

Temporalitatea complexă a unor fotografii – care au supraviețuit doar ca reproduceri sau care au fost manipulate prin post-producție – arată felul în care acest material vizual a fost mobilizat și deturnat de-a lungul timpului în scopul edificării unor construcții istorice. În fine, forma și conținutul actualei expoziții – prima dintr-o suită de expoziții care își propun să înscrie această arhivă în câmpul problematizant al artei contemporane – reflectă și subiectivitatea celui care a constituit-o, felul în care el gândea importanța imaginii fotografice în înțelegerea trecutului și a istoriei, privind-o nu doar ca pe un simplu material ilustrativ, subordonat altor discursuri, ci ca pe o entitate constitutivă pentru prezent și viitor.

Imaginile din expoziție sunt prezentate cu acordul doamnei Anca Oroveanu care este deținătoarea acestei colecții de fotografii. Autorii fotografiilor sunt menționați în măsura în care a fost posibilă identificarea lor până în acest moment.

Mulțumiri speciale: Serioja Bocsok, Robert Boghiu, Alexandra Cioroianu, Cristina Cojocaru, Alexandru Neculcea, Anca Oroveanu, Diana Ursan, Elena Viziteu

Acest eveniment face parte din programul Arhiva fotografică și istoria în transformare / memorie și cercetare, având ca punct de pornire colecția fotografică a lui Mihai Oroveanu, program inițiat și organizat de Asociația Salonul de proiecte.

x


parteneri