COMPLICITĂȚI ÎNSTRĂINATE
24.04. - 09.06.2019
Artiști: Helen Anna Flanagan, Alice Gancevici & Remus Pușcariu, Laurent-David Garnier, Informal Strategies – Doris Denekamp & Geert van Mil, Yazan Khalili, Kristin Wenzel

Curatori: Alice Gancevici & Remus Pușcariu
Mobilitatea este ubicuă, și, chiar mai mult, e un imperativ. Oamenii și lucrurile se mișcă din ce în ce mai rapid și mai departe – embleme ale unei contemporaneități lichide. Informația circulă cu viteza luminii, în timp ce proiectul capitalist abstractizează și încriptează tot ceea ce se află în jurul nostru pentru a produce date cuantificabile. Pe de altă parte, politica și rețelele de socializare ne țin captivi într-un nor de afecte menite să ne coloreze viața, iar experiența continuă a acestor intensități face ca mesajele care ne parvin să fie eficace, seducătoare și acaparatoare. Trăim într-o atare confuzie încât apophenia – nevoia de a căuta sensuri în lucruri și realități disparate – devine modalitatea predilectă și instrumentul de decriptare a unei lumi instabile.

Operăm într-o criză perpetuă, duși de torenți, încercând mereu să conferim soliditate terenului de sub noi. A devenit o obișnuință să ne târâm de colo-colo și să fim secătuiți de deciziile pe care le luăm minut de minut. Problemele globale se instanțiază local, dar violența care se petrece în altă parte a devenit nespectaculoasă, deși ea traumatizează oameni și locuri. Neînțelegerea legată de ceea ce reprezintă cauza și efectul dă naștere la profeții aiuritoare despre lumea post-apocaliptică. Profețiile construiesc scenarii suficient de convingătoare, astfel încât comunități întregi contemplează sfârșitul sau punctul de ruptură, iar teama legată de acest deznodământ amplifică reflexele toxice și precipită de fapt prăbușirea, totul în numele nevoii de a o evita.

Complicități înstrăinate a pornit din nevoia de a ne examina propriile poziții și de a identifica vulnerabilitățile și incongruențele noastre în raport cu mediul în care trăim. Pentru a ajunge la o reprezentare a prezentului – care ar putea fi la fel de bine privit ca un trecut care se repetă în buclă – am pornit de la premisa că trebuie să vorbim despre nedreptăți și inconsistențe, explorând traume majore sau minore, care altminteri ar fi ascunse sub preș, ca și cum nu s-ar fi produs niciodată.

Prin abordarea unor probleme globale care par să nu aibă rezolvare – precum proiectul socialist, lupta palestiniană, libertatea de mișcare – expoziția aduce împreună o serie de contribuții care sunt profund înrădăcinate în contextele de unde provin. Ele se articulează prin intermediul unor metodologii individuale și colective, iar ceea ce rezultă sunt diverse instrumente de adaptare, cadre speculative, acțiuni de natură politică sau utopică, sau pur și simplu ficțiuni, produse local, deși e vorba de o localitate dinamică, aflată „în tranzit”. Ceea ce le unește este reflecția despre simțul tocit de orientare într-o realitate compozită. Lucrările din expoziție invocă așadar vise, narațiuni, interviuri, eforturi și schele; ele par că navighează conform unor scheme computaționale care descriu relația dintre mișcarea umană și mediul înconjurător.

Această expoziție este organizată de Asociația Salonul de proiecte, ca parte a proiectului De la migrație la mobilitate. Istorii recente.

x


parteneri