DOUĂ NOI LOCURI DE MUNCĂ LA SALONUL DE PROIECTE
DEADLINE: 15 IUNIEUpdate: Mulțumim foarte mult celor care au trimis cv-urile pentru apelul lansat! Am primit 21 de cv-uri pentru postul de Expert fișare/indexare, respectiv 30 de cv-uri pentru postul de Custode. Vom contacta în scurt timp persoanele selectate pentru interviu.

***


După o pauză de mai bine de două luni de zile, Salonul de proiecte își reîncepe activitățile. Vă transmitem pentru început un apel pentru identificarea a doi colegi care să ne însoțească în etapa următoare a procesului de lucru cu Colecția de imagini Mihai Oroveanu, iar în câteva zile veți primi informații despre viitoarea noastră expoziție care se va deschide în luna iunie.

Salonul de proiecte a obținut o finanțare prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA pentru derularea unui proiect construit în jurul cercetării arhivei fotografice Mihai Oroveanu care se va desfășura în perioada 2020-2021. Lansăm acest apel pentru completarea echipei noastre cu doi colegi care vor contribui în mod esențial la implementarea proiectului. Dacă sunteți interesați/interesate de una din cele două poziții, vă rugăm să ne trimiteți un CV prin email la adresa photopastfuture@gmail.com, până la data de 15 iunie 2020. Pentru ocuparea pozițiilor, în a doua jumătate a lunii iunie vom organiza interviuri cu cei selectați după prima etapă.


I. Expert fișare/ indexare

-contract de muncă part-time pe perioadă determinată, intervalul septembrie 2020 - octombrie 2021, 2400 lei/lună brut

Studii/calificări, experiență profesională relevantă și competențe

-studii în domeniul istoriei, istoriei artei, antropologiei, sociologiei, științelor politice

-experiență în domeniul cercetării vizuale

-cunoștințe legate de istorie, istoria fotografiei și evoluția tehnicilor fotografice

-abilități de comunicare și disponibilitate de a lucra în echipă

-cunoașterea limbii engleze

-capacitatea de a identifica informații online

-grijă și responsabilitate în lucrul fizic cu materialele din arhivă

-rigurozitate și disciplină în organizarea imaginilor analogice și digitale

Activități aferente acestei poziții

-elaborarea fișelor bilingve cu informații privind imaginile scanate

-identificarea unor date legate de context, epocă, tehnică fotografică, în vederea datării imaginilor și a descrierii corecte a câmpurilor din fișele de arhivare

-analiza comparativă a imaginilor din arhivă cu imagini similare existente în alte arhive din România

-participarea la procesul de selecție a imaginilor prezentate în expoziții


II. Custode expoziții

-contract de muncă part-time pe perioadă determinată, 12 luni în intervalul august 2020 - octombrie 2021, 2400 lei/lună brut

Studii/calificări, experiență profesională relevantă și competențe

-studii în domeniul artelor vizuale sau al științelor socio-umane

-abilități de comunicare cu publicul și disponibilitate de a lucra în echipă

-cunoașterea limbii engleze

-grijă și responsabilitate în interacțiunea cu materialele din arhivă

Activități aferente acestei poziții

-supravegherea expozițiilor în intervalul de vizitare

-oferirea de informații vizitatorilor

-implicarea în rezolvarea unor situații care țin de buna desfășurare a expozițiilor

-menținerea în permanență a contactului cu directorul artistic si cu echipa de implementare

x