BJARNE BARE: ANAMNESIS
01.09.2021 - 03.10.2021
Intervenție artistică în expoziția EXPO_03_VERNACULAR


Prezentare de artist

Miercuri, 1 septembrie 2021 / 19.00

Live pe canalul YouTube al Salonului de proiecte
Prima intervenție artistică din cadrul expoziției EXPO_03_VERNACULAR îi aparține lui Bjarne Bare, artist interesat de statutul și potențialitatea fotografiei în contextul presiunii mediatice la care sunt supuse imaginile în prezent. Întâlnirea cu Colecția de imagini Mihai Oroveanu produce în cazul său o sinteză între propriul mod de a practica fotografia și activarea fluxului memoriei pe care îl declanșează imaginile de arhivă. Iar memoria pe care o invocă aici Bjarne Bare are mai degrabă resorturi imaginativ-colective, situate la granița dintre personal și suprapersonal. Fotografiile lui Bjarne Bare incluse în instalația realizată special pentru această ocazie au o prezență misterioasă și impozantă; sunt ele însele monumentale, precum fragmentele de arhitectură urbană pe care le captează – delocalizate și ubicue, abstracte prin textura și fragmentaritatea lor, evocând totodată o istoricitate vagă. Aura lor melancolică e parțial conferită de vidul, înstrăinarea și temporalitatea suspendată pe care le conjugă adeseori contemporaneitatea. Încremenirea lor se situează însă la antipodul vizualității trepidante și accelerate cu care e obișnuită privirea contemporană. Narațiunea și fluxul cotidian sunt evacuate din acest tip de construcție fotografică, contrazicând tocmai „așteptările didactice” la care este în mod curent supus mediul. Alături de cele două fotografii de autor, instalația cuprinde și un carusel cu diapozitive, al cărui ritm sacadat proiectează o suită de imagini din colecția Oroveanu, într-un demers care aduce în proximitate narațiunea istorică, dar care e percepută de artist din perspectiva memoriei personale. Născut în Polonia, Bare descoperă un aer de familiaritate în unele cadre ce captează locuri de agrement, forme de relaxare și sociabilitate dezinvoltă, alegând să contrapună discursurilor totalizante despre națiune un mod aparent minor de activare a procesului de fixare în memorie a culturii unei țări, insistând asupra momentelor de umor și optimism pe care le oferă arhiva.

Bjarne Bare este stabilit în Oslo și Los Angeles. El este co-fondatorul MELK, un spațiu independent din Oslo inițiat în 2019 și dedicat noii fotografii scandinave. În toată activitatea sa de artist, director de galerie și editor, Bjarne Bare a menținut un interes profund pentru statutul imaginii fotografice, precum și o curiozitate stimulată de teorie în ceea ce privește modurile de percepție și citire a fotografiei. Lucrările sale au fost prezentate în cadrul unor instituții precum Fondazione Bevilacqua La Masa, Palazzetto Tito, Veneția; UCLA Broad Art Center, Los Angeles; Three Shadows Xiamen Photography Art Centre, Xiamen; Kunstnernes Hus, Oslo; Bomuldsfabrikken Kunsthall, Arendal sau OSL contemporary, Oslo. El a editat diverse publicații care se regăsesc în bibliotecile unor instituții precum MOMA, New York; Los Angeles County Museum of Art; The Getty Research Institute, Los Angeles sau Sächsische Universitätsbibliothek, Dresden.

Această intervenție artistică este un rezultat al colaborării între Fotogalleriet Oslo și Salonul de proiecte, conversațiile între parteneri vizând și procesul de selectare a unor artiști din Norvegia care au disponibilitatea să reacționeze la imaginile din arhivă, propunând producții noi.

---

EXPO_03_VERNACULAR / Selecție din colecția de imagini Mihai Oroveanu prezintă o selecție substanțială de materiale ce se concentrează asupra unui tip de fotografie care a beneficiat de multă atenție în ultimele decenii, corespunzând unui efort de lărgire a spectrului de abordări și metode utilizate de istoria fotografiei. Fotografia vernaculară se plasează în marginea reprezentărilor consacrate și standardizate, atât în ceea ce privește conținutul imaginilor, cât și prin libertățile pe care și le asumă în relație cu mediul, lăsând loc stângăciilor, imprevizibilului și activând un tip de creativitate care ar fi de plasat mai degrabă în sfera culturii „populare” sau care mobilizează forme de expresie profund personale și unice.Expoziția poate fi vizitată până pe 28 noiembrie 2021, detalii despre tururile ghidate vor fi anunțate în prealabil pe rețelele sociale.

www.photopastfuture.ro

Expoziția, intervenția artistică și prezentarea de artist fac parte din proiectul Imaginea fotografică între trecut și viitor ce are ca principală miză prezervarea și punerea în circulație publică a unui fond de imagini cu o enormă relevanță culturală și istorică, precum și organizarea în paralel a unor activități de artă contemporană. Proiectul se desfășoară în perioada iunie 2020 – noiembrie 2021, în parteneriat cu Fotogalleriet Oslo. Bugetul total al proiectului este 170.000 euro, din care valoarea sprijinului financiar nerambursabil este 152.000 euro.


Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURAGranturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea  relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul  Europei și statele baltice.

Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă.

În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021.

Mai multe  detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro
Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural.
Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro.

Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.ro-cultura.ro


x