YASMINE EID-SABBAGH ÎN COLABORARE CU ARAB IMAGE FOUNDATION: 
ACCESSING AFFECT/AFFECTING ACCESS

06.10.2021 - 31.10.2021
Intervenție artistică în expoziția EXPO_03_VERNACULAR


Prezentare de artist

Miercuri, 6 octombrie 2021 / 19.00

Live pe canalul YouTube al Salonului de proiecte
A doua intervenție artistică în expoziția EXPO_03_Vernacular implică punerea în tandem a unor fotografii din Colecția de imagini Mihai Oroveanu cu imagini ce aparțin Arab Image Foundation, una din cele mai vaste colecții de fotografii din lume, având sediul la Beirut, care cumulează fonduri de fotografii provenite dintr-un spațiu cultural transnațional ce leagă Orientul Mijlociu, Africa de Nord și diaspora arabă. Demersul de față este nemijlocit legat de actuala situație a pandemiei de Covid-19, dar și de contextul specific al Beirutului – oraș care anul trecut a suferit o explozie devastatoare, iar care în prezent se confruntă cu o situație dramatică, întreaga țară suferind de lipsa elementelor de bază necesare unui trai decent, cum sunt apa, electricitatea sau combustibilii. Degradarea accelerată a condițiilor de viață are ca efect și deteriorarea, nu mai puțin vătămătoare, a confortului psihic și sănătății mintale, acestea neputând fi remediate prin vreo intervenție rapidă la nivel de infrastructură. Pe acest fundal, Yasmine Eid-Sabbagh a devenit interesată să identifice în interiorul Colecției de imagini Mihai Oroveanu exemple de fotografii care au capacitatea să comunice un mesaj optimist, dătător de speranță, contrabalansând dificila realitate și trauma colectivă pe care o traversăm cu toții în acest moment. Arhiva a fost așadar navigată pe criterii afective; fotografiile care captează scene de loisir, relaxare sau pur și simplu de viață bună au rezonat cu mult mai multă intensitate pentru ea într-un context atât de greu încercat.

În același timp, această explorare s-a transformat și într-un exercițiu de reflecție metodologică care a revelat faptul că operațiunea de catalogare digitală a colecțiilor de imagini elimină de cele mai multe ori dimensiunea subiectiv-afectivă în felul în care se compune informația atașată „specimenelor” documentate. În arhiva Arab Image Foundation disponibilă online, introducerea unor cuvinte cheie precum „bucurie”, „emoție”, „dans”, „distracție” a generat surprinzător de puține rezultate, în timp ce investigarea catalogului digital al Colecției de imagini Mihai Oroveanu a produs confuzii amuzante atunci când căutarea după termenul „fun” a revelat imagini cu subiecte legate de „funcționari”, „funcțiuni” sau „înmormântări” (funerals). O implicație mai generală este aceea că standardizarea oricărei variante de metadata este contraproductivă, iar descrierile imaginilor ar trebui să se bazeze pe un efort colectiv și pe un tip de expertiză plurispecializată, căreia să i se poată dedica timpul cuvenit. Prin prisma preocupării ei intense de chestionare a arhivelor, Yasmine Eid-Sabbagh ține astfel să aducă un tribut indirect muncii esențiale – dar de multe ori ignorată, subfinanțată și invizibilă – de catalogare digitală, fără de care cercetarea și cunoașterea derivate din studiul arhivelor ar deveni imposibile.

În practica ei, Yasmine Eid-Sabbagh explorează munca experimentală și colectivă care include și practici de (contra-)arhivare. O astfel de abordare a caracterizat negocierile purtate în jurul unei potențiale arhive digitale, (re)asamblată în colaborare cu locuitorii din Burj al-Shamali, o tabără de refugiați palestinieni aflată în Liban, lângă Tyr, sau proiectele de pedagogie radicală precum Ses Milanes-créixer a la natura, o școală plasată în pădure în Bunyola, Spania, care utilizează natura ca principală infrastructură. Ea implică fotografia în moduri de a investiga împreună cu ceilalți noțiuni precum colectivitate, putere și anduranță, așa cum se întâmplă în activitatea ei ca membră a Arab Image Foundation (arabimagefoundation.org), o instituție condusă de practicieni ai fotografiei, sau în lucrarea ei doctorală din domeniul teoriei artei și studiilor culturale, susținută la Academia de Artă din Viena în 2018.

---

EXPO_03_VERNACULAR / Selecție din colecția de imagini Mihai Oroveanu prezintă o selecție substanțială de materiale ce se concentrează asupra unui tip de fotografie care a beneficiat de multă atenție în ultimele decenii, corespunzând unui efort de lărgire a spectrului de abordări și metode utilizate de istoria fotografiei. Fotografia vernaculară se plasează în marginea reprezentărilor consacrate și standardizate, atât în ceea ce privește conținutul imaginilor, cât și prin libertățile pe care și le asumă în relație cu mediul, lăsând loc stângăciilor, imprevizibilului și activând un tip de creativitate care ar fi de plasat mai degrabă în sfera culturii „populare” sau care mobilizează forme de expresie profund personale și unice.Expoziția poate fi vizitată până pe 28 noiembrie 2021, detalii despre tururile ghidate vor fi anunțate în prealabil pe rețelele sociale.

www.photopastfuture.ro

Expoziția, intervenția artistică și prezentarea de artist fac parte din proiectul Imaginea fotografică între trecut și viitor ce are ca principală miză prezervarea și punerea în circulație publică a unui fond de imagini cu o enormă relevanță culturală și istorică, precum și organizarea în paralel a unor activități de artă contemporană. Proiectul se desfășoară în perioada iunie 2020 – noiembrie 2021, în parteneriat cu Fotogalleriet Oslo. Bugetul total al proiectului este 170.000 euro, din care valoarea sprijinului financiar nerambursabil este 152.000 euro.


Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURAGranturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea  relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul  Europei și statele baltice.

Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă.

În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021.

Mai multe  detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro
Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural.
Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro.

Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.ro-cultura.ro


x