ARHIVA FOTOGRAFICĂ: MEMORIE ŞI CERCETARE
Lansare program multianual 2018-2019

Joi, 7 Iunie, 19.00

Participanți: Echipa Salonului de proiecte și Anca Oroveanu


Programul Arhiva fotografică: memorie și cercetare propune o abordare multi-disciplinară a unui subiect relevant pentru discuțiile actuale legate de reprezentarea culturii prin intermediul imaginii. Punctul de pornire în constituirea programului este reprezentat de un fond de imagini și negative fotografice acumulate de-a lungul mai multor decenii de Mihai Oroveanu. Pe lângă activitatea sa de fotograf, Mihai Oroveanu a dezvoltat un interes profesional mai larg privind domeniul fotografiei, cu gândul la înființarea unei instituții dedicate studiului imaginii și a mediului fotografic. Aceste planuri nu au putut fi duse la îndeplinire din pricina dispariției sale premature, dar arhiva construită de el a rămas în grija Ancăi Oroveanu, ceea ce permite demararea unor inițiative care o pot pune în valoare. Impresionanta colecție acoperă o perioadă de mai mult de 150 de ani și oferă o bază de studiu pentru o arie vastă de fenomene culturale ce pot fi analizate din multiple unghiuri. Prin puterea ei de reprezentare, fotografia este un martor al transformărilor sociale și un instrument de analiză antropologică de o importanță inestimabilă.

Cercetarea și prezentarea rezultatelor ei constituie o prioritate în cadrul acestui program, în conjuncție cu prezervarea și digitalizarea arhivei lui Mihai Oroveanu, care riscă altfel să se deterioreze și să devină în timp inutilizabilă. Prin acest program dorim să oferim un model de accesare vie și creativă a unei astfel de arhive, explorările teoretice dezvoltându-se în paralel cu cele artistice.

Programul Arhiva fotografică: memorie și cercetare este inițiat și organizat de Asociația Salonul de proiecte.

Cu sprijinul: Fundaţia Noua Europă București; Universitatea Națională de Arte București; CESI - Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii București; Asociația Centrul de Fotografie Contemporană Iaşi

Program multianual co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional

Programul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Parteneri media: Radio România; Revista ARTA

Sponsor: Corcovah

h