PRACTICI ALE CERCETĂRII, FORME ALE ACŢIUNII ARTISTICE
Masă rotundă:marți, 11 aprilie 2017, ora 18:00

Participanţi:Ionuț Cioană, Larisa Crunțeanu, Ruxandra Demetrescu, Maria Drăghici, Cătălin Gheorghe, Iosif Király, Ștefan Ungureanu


Într-un context al contestării posibilității de a se accepta, în cadre instituționale mai largi, legitimitatea noțiunii de ‘cercetare artistică’, un grup de profesori, teoreticieni şi artişti angajați în studii doctorale se întâlnesc pentru a susține argumentativ, exemplificativ şi proiectiv realitatea identificării şi justificării operaționale a unui aparat tematic, a unui cadru de management, a unui limbaj special şi a existenței unor produse ale acestui gen de cercetare. Pornind de la exemple concrete, de la studii de caz în care este implicat procesul creativ al cercetării artistice, se va aduce în discuție distincția dintre paradigma pozitivistă, specifică epistemologiei aplicată în studiul ştiinţelor ‘tari’, şi paradigma constructivistă, asociată cercetării artistice. Totodată, se va chestiona statutul cercetării din perspectiva instrumentalizării sale educaționale în cadrul doctoratului academic, din perspectiva opoziționalizării sale politice față de industriile creative, ori din perspectiva comunicării sale estetice ca produs artistic. Pe parcursul discuției se vor negocia consensual ori se vor disputa antagonic chestiuni de structură a experienței cercetării, precum identificările tematicii (ale obiectului cercetării), modalitățile de recurs la ‘inventarea’ metodei (transversalități, intersecționalități), explorările cunoașterii tehnice și practice prin experimentare, reflecțiile interpretative, contextualizările prezentării rezultatelor cercetării și eventualitatea generării unor ‘noi’ forme ori câmpuri ale cunoașterii.

Ionuț Cioană este absolvent al Facultății de Litere din București și al Institutului de Arhitectură „Ion Mincu”. Înscris din 2005 la doctorat la CESI București, renunță la cursuri și se dedică practicii artistice din 2006 (sub pseudonimul Mircea Nicolae). În prezent este student în cadrul programului de doctorat al UNArte București. // Larisa Crunțeanu este o artistă care lucrează la intersecția dintre video și performance, cercetare și speculație, adesea în colaborare, creând contexte pentru apariția de noi practici și forme de auto-organizare. În prezent este studentă în cadrul programului de doctorat al UNArte București. // Ruxandra Demetrescu este istoric și teoretician al artei, profesor univ. dr. la UNArte București, unde între anii 2006-2012 a ocupat funcția de Rector, iar în prezent conduce departamentul de Studii doctorale. // Maria Drăghici este o artistă și activistă culturală, fondatoare a Initiațivei Ofensiva Generozității (2006) și a Centrului Comunitar pentru Educație și Artă Activă laBOMBA Rahova-Uranus (2007-2011). În prezent este studentă în cadrul programului de doctorat al UNArte București. // Cătălin Gheorghe este un teoretician, curator și editor care, în calitate de conferențiar univ. dr., predă cursuri de Estetica artelor vizuale, Studii vizuale aplicative, Teorii și practici ale cercetării artistice și Studii curatoriale la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași. // Iosif Király este un artist și arhitect care, începând cu anii 80, a participat în numeroase expoziții, atât individual cât și în diverse proiecte colaborative precum grupul subREAL. El este unul dintre membrii fondatori ai departamentului de Fotografie și imagine dinamică din cadrul UNArte București, unde predă și în prezent. // Ștefan Ungureanu este un artist pentru care pictura nu e un mediu tradițional, ci mai degrabă un mod firesc de reprezentare a lumilor pe care le contruiește. În prezent este student în cadrul programului de doctorat al UNArte București, cu o teză intitulată Cartarea ca instrument vizual și conceptual în procesul de creație artistică.

Imagine: 6714, Maria Drăghici & REDAKZIA, Skogen Gothenburg, 2014


h


h