Lansare Carte:
IRINA CĂRĂBAŞ
REALISMUL SOCIALIST CU FAŢA SPRE TRECUT. INSTITUŢII ŞI ARTIŞTI ÎN ROMÂNIA 1944-1953
Miercuri, 14 Februarie, ora 18.00

Invitați: Anca Oroveanu (Universitatea Națională de Artă/Colegiul Noua Europă), Lucia Dragomir (Universitatea București)
Spre deosebire de majoritatea narațiunilor despre arta postbelică în Europa de est, cartea de față își propune să discute realismul socialist din România nu ca fenomen de ruptură, ci să-i traseze posibilele legături și continuități cu epoca anterioară (în particular cu segmentul ei interbelic) și să-l situeze și să-l definească drept fenomen al modernității. Intervalul cronologic studiat permite prezentarea nuanțată a transformărilor câmpului artistic local de la pluralitatea anilor 1944-1948 până la uniformizarea lui din anii următori. Ideea unei forme locale de realism socialist rezultă, pe de-o parte, din studiul noilor instituții artistice înființate sau transformate de regimul comunist (Sindicatul artelor frumoase/UAP, Institutele de arte plastice, sistemul de expoziții, Muzeul de artă al RPR) și, pe de alta, din câteva studii de caz în care sunt discutate carierele unor artiști, neașteptați în acest context, precum Alexandru Ciucurencu sau, controversați, precum M. H. Maxy. Ambele direcții – instituții și oameni – urmăresc cu atenție felul în care trecutul interbelic și prestigiul lui este incorporat în realități aparent noi. Interesul cărții constă în tipul de probleme pe care le pune cu privire la arta în timpul regimului comunist din România, prea puțin și prea succint atinse până acum, dar și în cercetarea, conectarea și interpretarea unor multiple surse de arhive inedite atât textuale cât și de imagine.

Irina Cărăbaş este istoric de artă și predă la Departamentul de Istoria şi Teoria Artei al Universităţii Naționale de Artă din Bucureşti. Interesele ei pentru modernitatea din România au evoluat în diverse configurații în texte, proiecte de cercetare și cursuri cuprinzând probleme și domenii ca: relația dintre artă și politică, realismul socialist, avangarda istorică, arte decorative/design, cultura vizuală a socialismului. În ultimii ani a avut mai multe granturi de cercetare și predare din partea Fundației Erste, Getty-Colegiul Noua Europă, Academiei Române, Zentralinstitut für Kunstgeschichte München. Între studiile publicate despre avangarda românească, constructivism, reviste de avangardă, arte decorative și realism socialist se numără: (DIS)CONTINUITĂȚI. Fragmente de modernitate românească în prima jumătate a secolului 20, (împreună cu Carmen Popescu și Ruxandra Demetrescu, București, 2010); Literary Representations of Brancusi’s Studio (Revue Roumaine d’Histoire de l’Art, 2012); To Germany and Back Again. The Romanian Avant-Garde and its Forrunners (Centropa, sept. 2012); Jules Perahim ilustrator. Grafică şi angajament politic în anii 1950 (Caietele avangardei, 3, 2014); November 1948: a Written Test on Socialist Realism, (DICE, 12/1, 2015); Avangarda românească în viața de dincolo – M. H. Maxy pictor comunist (Arta în România între anii 1945 – 2000. O analiză din perspectiva prezentului, București, New Europe College-UNArte-MNAC, 2016). A co-editat numărul special dedicat futurismului din Studii şi cercetări de istoria artei (2009) precum și cărțile Di suo’ maniera e di suo’ aria. Eseuri în onoarea Ancăi Oroveanu (București, 2012) și After Brancusi (București, 2014).

Proiect editorial co-finanțat de AFCN.
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Sponsor: Corcova
x


afcn