DINCOLO DE FRONTIERA CONCEPT
Bienala de artă contemporană Art Encounters, Timișoara
30 septembrie – 5 noiembrie 2017

Artiști: Horia Bernea, Roman Cotoșman, Ion Grigorescu, Pavel Ilie, Julian Mereuță, Paul Neagu, Eugenia Pop, Decebal Scriba

Curatoare: Magda Radu

Design expoziție: skaarchitects
Această expoziție reprezintă o variantă extinsă a celei organizate la Salonul de proiecte, București, în februarie 2017, intitulată Situații și concepte. La fel ca expoziția anterioară, actuala iterație investighează un episod al conceptualismului în intervalul 1969-1975 prin prisma rețelelor de legături și a schimburilor de idei care uneau un nucleu de artiști originari din România. Incitația pentru o astfel de investigație istorică a fost prilejuită de expoziția Situație și concept, deschisă în mai 1974 la Galeriile Orizont din București.

Dincolo de frontiera concept își propune să lărgească spectrul de implicații pe care le generează revizitarea expoziției inițiale. În vocabularul actualei expoziții lucrările de artă se îmbină cu un bogat material adiacent – scrisori, fotografii documentare, schițe, afișe –, iar această acumulare de „urme” permite o parțială reconstituire a unei stări colective și a unui climat de lucru în care vitalitatea ideilor și dorința de a experimenta dominau conversația despre artă. O componentă importantă constă în accentul pus pe cercetarea artistică, revelând articularea discursivă a ideilor despre artă și imaginarea unor lucrări care în majoritatea cazurilor nu s-au concretizat. Relațiile între artiști nu sunt doar bidirecționale; ele pot oricând să ricoșeze în alte direcții și să înglobeze alte nume, să imagineze noi punți de legătură și să formeze noi traiectorii în zig-zag. Prin conjugarea unui material vizual eteroclit devine evident că istoria artei este și o istorie a micro-narațiunilor, că factorul personal-subiectiv este la fel de important ca analiza factuală și cercetarea obiectivă sau teoretizarea unor poziții artistice, că „spațiul afectiv” cântărește cel puțin la fel de mult ca spațiul socio-cultural sau politic.

Această abordare permite și evocarea în filigran a mai multor expoziții, de o mai mare sau mai mică amploare, organizate în România sau în afara țării, sub aripa unor instituții sau nu, toate relevante pentru direcțiile explorate: Bienala de la Paris din 1971, expoziții organizate la Galeria Nouă din București, expoziții concepute de Paul Neagu la Galeria de Artă Generativă localizată în propriul său atelier/apartament din Londra, convertit în spațiu independent de artă contemporană, acțiuni desfășurate la Galeria Sigi Kraus din Londra sau la Galeria Demarco din Edinburgh, precum și într-un apartament privat din București. Ierarhizarea acestor expoziții (prezente prin documentarea lor fotografică) contează prea puțin; ceea ce interesează, dincolo de prețioasele informații pe care le comunică, e faptul că ele semnalează existența unei matrici formate din relații interumane, rețele de comunicare, dar și condiționări, care fac ca lucrările și destinele unor artiști să devină mai profund ancorate în contextele care le-au generat.

O expoziție co-produsă de Fundația ArtEncounters, Timișoara, și Salonul de proiecte, București.

Mulțumiri speciale: Margareta Bernea, Livius Ciocârlie, Iolanda Costide, Sorin Costina, Ion Grigorescu, Marian Ivan, Sorina Jecza, Mihai Nazarie, Anton Neagu, Anca Oroveanu, Mircea Pinte, Mihai Pop, Decebal Scriba, Ovidiu Șandor, Ștefan Sava


h