ADRIAN GHENIE: 
UNTITLED
10.11.2021 - 28.11.2021
Intervenție artistică în expoziția EXPO_03_VERNACULAR


Prezentare de artist

Miercuri, 10 noiembrie 2021 / 19.00

Live pe canalul YouTube al Salonului de proiecte
A treia intervenție din cadrul expoziției EXPO_3_Vernacular îi aparține lui Adrian Ghenie, un artist care s-a arătat mereu preocupat de construcția istorică, de felul în care istoria se edifică prin recursul la imagini, de aportul substanțial al memoriei la sedimentarea reprezentărilor unor personaje sau narațiuni istorice. În mare măsură, pentru Ghenie, reflecția asupra istoriei nu e motivată de pretenția sa de a capta în picturi, desene, colaje sau instalații un eveniment sau diverse circumstanțe din trecut, ci el se arată mai degrabă interesat să reveleze dificultatea de a extrage din memoria și percepția colectivă șirul nesfârșit de ecrane și filtre prin care istoria ajunge la noi. Colecția de Imagini Mihai Oroveanu este o resursă importantă pentru oricine e interesat de istoria recentă a României, de procesul modernizării ei, de ciocnirile ideologice care au marcat împrejurările celui de-al Doilea Război Mondial, de fizionomia diversă a decadelor socialiste.

Atenția lui Adrian Ghenie se fixează în acest context asupra unui personaj marcant al perioadei postbelice, Ana Pauker, însă el e mai cu seamă înclinat să exploreze felul în care fotografia de arhivă care i-a suscitat interesul întră în fricțiune cu reprezentări intens vehiculate ale aceluiași personaj în discursul public, și, într-o anumită privință, cu propriul lui repertoriu imaginar. O fotografie nu este niciodată doar o simplă ilustrare a ceva sau a cuiva, chiar dacă ea comunică prezența unei personalități; imaginea fotografică are propria ei autonomie, dincolo de subiectul sau referentul de care e inevitabil legată, propria ei putere de persuasiune, și, în aceeași timp, doza ei de mister și opacitate. Ca și în alte situații, Ghenie este fascinat de un întreg ansamblu de elemente care conferă particularitate unei imagini: atmosfera scenografică a unui interior, aportul luminii în configurarea câmpului vizual, succesiunea planurilor, rolul anumitor detalii, precum obiectele de uz cotidian, care, într-un proces de lectură parțial ficționalizată, redimensionează semnificația cadrului respectiv. Toate aceste idiosincrazii conlucrează la transpunerea în mediul desenului a unor ipostaze diferite și contradictorii ale personajului istoric, prin agregarea de straturi disparate ale percepției ideologice, culturale și personale, în care nivelul recognoscibil se estompează, detaliile dobândesc amploare, iar limbajul vizual articulează, prin propria lui complexitate, evidența imposibilei rezoluții.

Adrian Ghenie trăiește și activează în Berlin. În 2015 el a reprezentat România la a 56-a ediție a Bienalei de la Veneția, iar mai recent, în 2019, a avut expoziții personale la Muzeul Ermitaj, Sankt Petersburg și Palazzo Cini, Veneția. El a creat mai multe instalații concepute în sistem „camera în cameră” – The Dada Room (2010), acum în colecția S.M.A.K. Ghent, și The Darwin Room (2013–14), acum în colecția Centre Pompidou, Paris. Expozițiile sale personale au fost găzduite de instituții precum Villa Medici, Roma (2017); CAC Málaga, Spania (2014); Museum of Contemporary Art, Denver (2012); Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Ghent (2010) sau MNAC, București (2009). De asemenea, el a participat în expoziții de grup la Centre Pompidou, Paris (2016); Fondation Vincent van Gogh, Arles (2016); San Francisco Museum of Modern Art (2012); Palazzo Grassi, Veneția (2011) sau Tate Liverpool (2008).

---

EXPO_03_VERNACULAR / Selecție din colecția de imagini Mihai Oroveanu prezintă o selecție substanțială de materiale ce se concentrează asupra unui tip de fotografie care a beneficiat de multă atenție în ultimele decenii, corespunzând unui efort de lărgire a spectrului de abordări și metode utilizate de istoria fotografiei. Fotografia vernaculară se plasează în marginea reprezentărilor consacrate și standardizate, atât în ceea ce privește conținutul imaginilor, cât și prin libertățile pe care și le asumă în relație cu mediul, lăsând loc stângăciilor, imprevizibilului și activând un tip de creativitate care ar fi de plasat mai degrabă în sfera culturii „populare” sau care mobilizează forme de expresie profund personale și unice.Expoziția poate fi vizitată până pe 28 noiembrie 2021, detalii despre tururile ghidate vor fi anunțate în prealabil pe rețelele sociale.

www.photopastfuture.ro

Expoziția, intervenția artistică și prezentarea de artist fac parte din proiectul Imaginea fotografică între trecut și viitor ce are ca principală miză prezervarea și punerea în circulație publică a unui fond de imagini cu o enormă relevanță culturală și istorică, precum și organizarea în paralel a unor activități de artă contemporană. Proiectul se desfășoară în perioada iunie 2020 – noiembrie 2021, în parteneriat cu Fotogalleriet Oslo. Bugetul total al proiectului este 170.000 euro, din care valoarea sprijinului financiar nerambursabil este 152.000 euro.


Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURAGranturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea  relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul  Europei și statele baltice.

Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă.

În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021.

Mai multe  detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro
Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural.
Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro.

Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.ro-cultura.ro


x