ANDREI NACU: A(L/LE) CUI?
04.11.2020 - 29.11.2020
Intervenție artistică în expoziția EXPO_01_BUC_ARH_SP.PUBLIC


Prezentare de artist

Miercuri, 4 noiembrie 2020 / 19.00

Live pe canalul YouTube al Salonului de proiecte
Intervenția lui Andrei Nacu în cadrul configurației actuale a Colecției de imagini Mihai Oroveanu implică introducerea unor fotografii noi în arhivă, fără a specifica însă care sunt acestea. Nacu extrapolează prin acest demers propria sa experiență de colecționar de fotografie, de artist care utilizează în practica sa materiale de arhivă și, nu în ultimul rând, cea de colaborator la Royal Anthropological Institute din Londra, instituție ce adăpostește o vastă colecție de imagini. Gestul său suscită multiple întrebări și creează premisele unor dezbateri privind politicile imaginii, revelând caracterul complex și totodată problematic al relației dintre imagine și proprietate. Construcția narațiunilor pornind de la arhiva constituită de Mihai Oroveanu se află într-un moment incipient, iar încărcătura politică a acestei situații nu trebuie ignorată. Potențialitatea ei, ce implică totodată și o mare responsabilitate a echipei de cercetare, este cu atât mai evidentă cu cât arhiva se află în plin proces de formatare, într-un context definit de cultura și circulația imaginii.


Această intervenție invizibilă – opacă chiar și pentru echipa proiectului – este completată de o diagramă inserată în spațiul expozițional, al cărei scop este să aducă aducă în discuție o serie de întrebări care extind misiunea asumată de cercetare a imaginilor, plasând-o într-o zonă (auto)interogativă: Cine a făcut fotografii? Când? În ce context? Ce funcție au îndeplinit ele? Care a fost traseul lor? Cine deține aceste fotografii acum? Cine le folosește? Cu ce scop? Ce rol are privitorul/utilizatorul și în ce fel este el interpelat de aceste întrebări? Poate fi arhiva un spațiu public? Prin faptul că sunt vizibile pentru vizitatori și utilizatori, astfel de interogații au menirea să suscite dezbateri continue despre rolul imaginii, aducând reflecția critică în spațiul arhivei.

Andrei Nacu (n. 1984) trăiește și lucrează în Iași și Londra. În practica sa artistică el utilizează fotografia documentară, albumul de familie și arhiva fotografică pentru a crea proiecte ce analizează intersecția dintre memoria personală și istoria socială. Lucrările sale recente includ video, instalație și performance, concentrându-se pe politica reprezentării și arheologia media. A studiat fotografia la University of Wales, Newport, U.K. și la Universitatea Națională de Arte George Enescu, Iași. / www.andreinacu.ro

---

Expoziția EXPO_01_BUC_ARH_SP.PUBLIC / Selecție din colecția de imagini Mihai Oroveanu imaginează un traseu eliptic prin diverse ipostaze ale arhitecturii bucureștene, sugerând o înțelegere mai vastă a spațiului public, din care edificiile arhitecturale reprezintă doar o mică parte. Această decizie a fost dictată de propria noastră înrădăcinare locală, precum și de prezența vastă a subiectului în cuprinsul colecției, iar selecția a fost ghidată de intenția construirii unei perspective cuprinzătoare – fie ea și fragmentară – asupra spațiului urban în transformare. Suita de imagini din expoziție caută să contrarieze diverse stereotipuri de reprezentare, să se îndepărteze din centru înspre periferii, să ofere vizibilitate unor categorii sociale mai largi sau să aducă în atenție rețeaua de servicii publice care formează nervurile ascunse ale metropolei.


Expoziția poate fi vizitată până pe 31 ianuarie 2021, detalii despre tururile ghidate vor fi anunțate în prealabil pe rețelele sociale.


www.photopastfuture.ro

Expoziția, intervenția artistică și prezentarea de artist fac parte din proiectul Imaginea fotografică între trecut și viitor ce are ca principală miză prezervarea și punerea în circulație publică a unui fond de imagini cu o enormă relevanță culturală și istorică, precum și organizarea în paralel a unor activități de artă contemporană. Proiectul se desfășoară în perioada iunie 2020 – noiembrie 2021, în parteneriat cu Fotogalleriet Oslo. Bugetul total al proiectului este 170.000 euro, din care valoarea sprijinului financiar nerambursabil este 152.000 euro.


Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURAGranturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea  relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul  Europei și statele baltice.

Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă.

În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021.

Mai multe  detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro
Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural.
Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro.

Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.ro-cultura.ro


x